NAPOO_logo

Надграждане на Интегрираната информационна система на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът „Интегриране и разширяване: Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система, както и за облекчаване на административните процедури при прилагане на регулаторните режими за лицензиране и подаване на информация за дейността“ се провежда в изпълнение на Проект „Повишаване капацитета…

Виж повече
logo

Разширяване дейността на „МАРКЕТ ТРЕНД” ООД чрез развитие на човешките ресурси и инвестиция в дигитални технологии

„АдминСофт“ ЕООД приключи успешно проект за обучение на безработни лица за графичен дизайнер. Маркет Тренд ООД осъществи проект по програма ФАР 2006 София, 1 юли 2009 година 10 безработни преминаха успешно през платен стаж на обучение по професията „Графичен дизайнер”, съобщиха от Маркет Тренд ООД, издател на сп. „Образование и специализация в чужбина”. Компанията е…

Виж повече