АдминСофт е специализирана фирма за разработка и внедряване на софтуер в областта на образованието и обучението. С осемнадесет години опит, експертен екип и интегрирана система за управление АдминСофт предоставя първокласни уеб и десктоп базирани решения.

Повече >>

Предлагани услуги

Десктоп базирани решения: АдминПро

АдминСофт разработва и поддържа най-популярната система за училищна администрация –  “АдминПро”.  Десктоп приложенията на фирмата се използват от над 1700 учебни институции в страната.

Уеб базирани решения: МИС

АдминСофт притежава голям опит в разработката и внедряването на уеб-базирани системи. Фирменото портфолио включва проекти като Информационната система на Министерството на образованието и науката, Информационната система на Националната анегция за професионално образование и обучение, множество регистри и он-лайн инструменти за оценка и самооценка.

Облачни структури:Електронен дневник

АдминСофт разработва и поддържа интегрирана платформа за училищна администрация АдминПлюс, включваща електронен дневник и други модули. Повече >>

АдминСофт Плюс ООД е създадена през 2016 година като специализирана компания за разработка на облачни услуги и иновативни решения за мениджмънт на класната стая, он-лайн платформи за комуникация, мобилни приложения. Фирмата е част от АдминСофт ООД. Двете фирми работят в тясно сътрудничество по между си.

Повече >>

Статистика

22 години опит в изграждане на информационни системи за образованието
над 1700 училища детски градини и ЦПО ползващи нашите продукти
реализирани над 65 успешни проекта
участие в над 15 международни проекта
95+ оценка от клиенти

Качество

      АдминСофт ООД се стреми към постоянно подобряване качеството на предлаганите услуги. Фирмата инвестира в развитие на кадрите, внедряване на нужните стандарти и партньорство с международни лидери в сферата на образователния софтуер.

Фирмата е сертифицирана по стандарти ISO/IEC 9001:2015 “Системи за управление на качеството”, ISO/IEC 27001:2013 “Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията“ и ISO/IEC 20000-1:2011 “Информационни технологии. Управление на услуги.“, Системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 14001:2015) и ISO/IEC18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

От 2013 година е внедрена Интегрирана система за управление, която гарантира качеството и информационната сигурност на дейностите във фирмата на база на изискванията на поддържаните международни стандарти.

Интегрирана система за управление

  • БДС EN ISO 9001:2015
  • БДС ISO/IEC 20000-1:2011
  • БДС ISO/IEC 27001:2013
  • БДС ISO/IEC 14000:2015
  • БДС ISO/IEC 18001:2007

Информационни технологии

АдминСофт се стреми да се придържа към международните стандарти за качество на ИТ услугите, чрез обучение на кадри и прилагане на добри практики.

 Клиенти

Партньори

АдминСофт ООД е дългогодишен софтуерен партньор на Министерство на образованието и науката, НАПОО, държавни звена, фирми и организации в областта на информационните системи и образованието. Дългогодишното присъствие в индустрията и фирменият растеж показват високото мнение на партньорите за АдминСофт.

logo_znanie
klet logo