АдминСофт е специализирана фирма за разработка и внедряване на софтуер в областта на образованието и обучението. С осемнадесет години опит, експертен екип и интегрирана система за управление АдминСофт предоставя първокласни уеб и десктоп базирани решения.

Повече >>

Предлагани услуги

Десктоп базирани решения: АдминПро

АдминСофт разработва и поддържа най-популярната система за училищна администрация –  “АдминПро”.  Десктоп приложенията на фирмата се използват от над 1700 учебни институции в страната.

Уеб базирани решения: МИС

АдминСофт притежава голям опит в разработката и внедряването на уеб-базирани системи. Фирменото портфолио включва проекти като Информационната система на Министерството на образованието и науката, Информационната система на Националната анегция за професионално образование и обучение, множество регистри и он-лайн инструменти за оценка и самооценка.

Облачни структури:Електронен дневник

АдминСофт разработва и поддържа интегрирана платформа за училищна администрация АдминПлюс, включваща електронен дневник и други модули. Повече >>

АдминСофт Плюс ООД е създадена през 2016 година като специализирана компания за разработка на облачни услуги и иновативни решения за мениджмънт на класната стая, он-лайн платформи за комуникация, мобилни приложения. Фирмата е част от АдминСофт ООД. Двете фирми работят в тясно сътрудничество по между си.

Повече >>

Статистика

22 години опит в изграждане на информационни системи за образованието
над 1700 училища детски градини и ЦПО ползващи нашите продукти
реализирани над 65 успешни проекта
участие в над 15 международни проекта
95+ оценка от клиенти
banner lichen karton

НОВО! Личният картон е част от новия модул “Ученически профил” на платформата АдминПлюс. „Личен картон“ може да се използва изцяло самостоятелно, както и с модул “Електронен дневник – АдминПлюс”.
Предимството на интеграцията с “Електронен дневник – АдминПлюс” е автоматичният трансфер на информация за учебни предмети, отсъствия, изпити, профилиращи предмет и санкциии.

„Личен картон“ е интегриран с “Модул Дипломи” (от АдминПро), като това дава възможност за пренасяне на данните, които ще се отпечатват на съответните документи!

Качество

      АдминСофт ООД се стреми към постоянно подобряване качеството на предлаганите услуги. Фирмата инвестира в развитие на кадрите, внедряване на нужните стандарти и партньорство с международни лидери в сферата на образователния софтуер.

Фирмата е сертифицирана по стандарти ISO/IEC 9001:2015 “Системи за управление на качеството”, ISO/IEC 27001:2013 “Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията“ и ISO/IEC 20000-1:2011 “Информационни технологии. Управление на услуги.“, Системи за управление по отношение на околната среда (ISO/IEC 14001:2015) и ISO/IEC18001:2007 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

От 2013 година е внедрена Интегрирана система за управление, която гарантира качеството и информационната сигурност на дейностите във фирмата на база на изискванията на поддържаните международни стандарти.

Интегрирана система за управление

  • БДС EN ISO 9001:2015
  • БДС ISO/IEC 20000-1:2011
  • БДС ISO/IEC 27001:2013
  • БДС ISO/IEC 14000:2015
  • БДС ISO/IEC 18001:2007

Информационни технологии

АдминСофт се стреми да се придържа към международните стандарти за качество на ИТ услугите, чрез обучение на кадри и прилагане на добри практики.

 Клиенти

Партньори

АдминСофт ООД е дългогодишен софтуерен партньор на Министерство на образованието и науката, НАПОО, държавни звена, фирми и организации в областта на информационните системи и образованието. Дългогодишното присъствие в индустрията и фирменият растеж показват високото мнение на партньорите за АдминСофт.

logo_znanie
klet logo