АдминСофт Плюс ООД е създадена през 2016 година като специализирана компания за разработка на облачни услуги и иновативни решения за мениджмънт на класната стая, он-лайн платформи за комуникация, мобилни приложения. Фирмата е част от АдминСофт ЕООД. Двете фирми работят в тясно сътрудничество по между си. Фирмата следва динамиката на бързо развиващата се индустрия, сертифицирана е по ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000 и постоянно инвестира в съвремeнни идеи и разработки.

Екипът на АдминСофт Плюс се състои от специалисти с дългогодишен опит, които развиват непрекъснато своя потенциал чрез различни международни и вътрешнофирмени обучения.

Основни акценти в дейността на АдминСофт Плюс ООД:

  • системен анализ и разработка на интегрирани информационни системи за нуждите на образованието и обучението
  • проектиране, разработка и поддръжка на бази данни за управление и администрация
  • интернет-базирани интерактивни платформи за обучение

Интегрирана система за управление

  • ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“
  • ISO IEC 27001:2005 „Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията“
  • ISO 20000-1:2011 „Информационни технологии. Управление на услуги.“

Политика по качество и околна среда

Каталог на услугите

Services-Catalogue АдминСофт Плюс-1

Споразумение за ниво на услугата

SLA_споразумение 2016 АдминСофт Плюс_for publishing-1

Политика по управление на услугите