Стартира записването за БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ с ваучери за заети лица по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

Побързайте да заявите своето участие и да вземете ваучер за обучение с АдминСофт Плюс.

АдминСофт Плюс е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучения по ключова компетентност 4 – Цифрова компетентност.

Изберете подходящата за Вас програма и се регистрирайте.

Записването вече стартира.
Местата са ограничени!

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

БАЗОВО НИВО

За БАЗОВО НИВО на общи дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитална компетентност (Нива 1-2 от DigComp 2.1) и допълнителен модул за обучение за публични дигитални услуги

     55 учебни часа   

СРЕДНО НИВО

За СРЕДНО НИВО на общи дигитални умения в съответствие с европейската рамка за дигитална компетентност (Нива 1-2 от DigComp 2.1)

     45 учебни часа     

Основен фокус на обучението е овладяване на базови знания, умения и нагласи за използване на дигитални технологии, изграждане на базови дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области. Темите в допълнителния модул са насочени към изграждане на умения за използване на основни публични дигитални услуги в Република България.

С пълния текст на програмата може да се запознаете ТУК

Всяко лице, заето по трудово или служебно правоотношение.

АдминСофт Плюс предлага дистанционна форма на обучение във видеоконферентна среда с водещ лектор – експерт в областта. Участниците ще могат да се подготвят и самостоятелно с неограничен осигурен достъп до учебните материали на онлайн платформата https://raabeonline.com

За Общи дигитални умения (нива 1 и 2 от DigComp 2.1.) са предвидени 45 учебни часа. Допълнителният модул за обучение за публични дигитални услуги е в рамките на 10 учебни часа. Общо за базово ниво – 55 учебни часа, разпределени в няколко дни по предварително обявен график.

Броят на лицата, включени в една група, е минимум 16 и максимум 20 човека.
За всяко ниво на дигитална компетентност могат да се сформират различен брой групи.

*Ако желаете да включите 20 Ваши служители в една група в дистанционна форма на обучение, препоръчително е да се свържете с нас преди подаване на заявленията за получаване на ваучер.

Участниците в обучението се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път в електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти.

При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка на дигитална компетентност DigComp 2.1.

Стъпка 1. Последвайте линка и попълнете заявление за предоставяне на обучение с ваучер в Агенцията по заетостта, като посочите АдминСофт Плюс за доставчик на обучение https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description

ВАЖНО: При попълване на заявлението в секция „Избор на обучение“, моля да посочите  –  Ниво на обучение: Базово ниво; Форма на обучение: Дистанционно обучение; Доставчик на обучение: АдминСофт Плюс ООД

Стъпка 2. След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта, системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Ваша страна електронна поща, както и на избрания от Вас Доставчик на обучение (ДОб).

Стъпка 3. След като в АдминСофт Плюс получим от Агенция по заетостта Вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим потвърждаващ имейл с последваща информация за предстоящото обучение.

Основен фокус на обучението е овладяване на общи дигитални компетенции на средно ниво, включващи знания, умения и нагласи за използване на дигитални технологии и приложението им в различни предметни области. Темите и очакваните резултати, заложени в програмата за обучение съответстват на поставените цели за нива 3-4 по Европейската рамка на дигитална компетентност (DigComp 2.1).

С пълния текст на програмата може да се запознаете ТУК

Всяко лице, заето по трудово или служебно правоотношение.

АдминСофт Плюс предлага дистанционна форма на обучение във видеоконферентна среда с водещ лектор – експерт в областта. Участниците ще могат да се подготвят и самостоятелно с неограничен осигурен достъп до учебните материали на онлайн платформата https://raabeonline.com

За Общи дигитални умения (нива 3 и 4 от DigComp 2.1.) са предвидени 45 учебни часа, разпределени в няколко дни по предварително обявен график.

Броят на лицата, включени в една група, е минимум 16 и максимум 20 човека.
За всяко ниво на дигитална компетентност могат да се сформират различен брой групи.

*Ако желаете да включите 20 Ваши служители в една група в дистанционна форма на обучение, препоръчително е да се свържете с нас преди подаване на заявленията за получаване на ваучер.

Участниците в обучението се явяват на заключителен изпит, който се провежда по електронен път в електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. Всеки, който е присъствал минимум 80% от предвидения хорариум часове има право да се яви на изпит. Обучаемият може да се яви на изпит не повече от два пъти.

При успешно положен изпит обучаемият получава Сертификат за придобито ниво на компетентност в съответствие с Европейската рамка на дигитална компетентност DigComp 2.1.

Стъпка 1. Ако нямате сертификат за предходното базово ниво на Цифрова компетентност по DigComp 2.1., е необходимо да преминете успешно входящ тест за определяне на нивото Ви на дигитална компетентност. Тестът може да достъпите от ТУК

Стъпка 2. След успешно издържан тест (при 80% верни отговори) последвайте линка и попълнете заявление за предоставяне на обучение с ваучер в Агенцията по заетостта, като посочите АдминСофт Плюс за доставчик на обучение

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description

ВАЖНО: При попълване на заявлението в секция „Избор на обучение“, моля да посочите  –  Ниво на обучение: Базово ниво; Форма на обучение: Дистанционно обучение; Доставчик на обучение: АдминСофт Плюс ООД

Стъпка 3. . След одобрение на заявлението от Агенция по заетостта, системата ще генерира електронен ваучер, който ще бъде автоматично изпратен на посочената от Ваша страна електронна поща, както и на избрания от Вас Доставчик на обучение (ДОб).

Стъпка 4. След като в АдминСофт Плюс получим от Агенция по заетостта Вашия електронен ваучер, ще Ви изпратим потвърждаващ имейл с последваща информация за предстоящото обучение.

Защо да изберете АдминСофт Плюс за обучителна организация?

Ние предлагаме:

  • Подходяща за Вас дистанционна форма на обучение на онлайн платформата https://raabeonline.com/.
  • Предварително обявен график за обучение.
  • Обучение с топ лектори и експерти с богат практически опит в използването на дигитални ресурси и технологии.
  • Личен подход и консултация по време на обучението.
  • Ангажираност, отговорност и отлична организация, за да оправдаем Вашите очаквания по време на обучението.
  • Разрешаване на казуси и даване на практически насоки в реално време на обучението.
  • Достъп до обучението от всяко удобно за Вас устройство и място.

Доверете се на качеството и опита ни в провеждане на обучения!

     Заявете своето безплатно обучение с АдминСофт Плюс сега!     

При въпроси и затруднения може да се обърнете
за съдействие на

моб. тел.: 0878 977 377
e-mail:  p.valcheva@adminsoft.bg