Контакти

  • АдминСофт София, 1618 ПК 101
  • тел. 02/869 1618, 02/490 1618*
  • Платформа АдминПлюс
  • тел. 02/490 07 46, 0889846651, 0876559553*
  • *в работни дни от 9.00 ч. до 18.00 ч.