„АдминСофт“ ЕООД приключи успешно проект за обучение на безработни лица за графичен дизайнер.
Маркет Тренд ООД осъществи проект по програма ФАР 2006

София, 1 юли 2009 година

Към Интернет страницата на Маркет Тренд

10 безработни преминаха успешно през платен стаж на обучение по професията „Графичен дизайнер”, съобщиха от Маркет Тренд ООД, издател на сп. „Образование и специализация в чужбина”.
Компанията е получила финансиране по програма ФАР на ЕС в рамките на проект „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”. Обучението се проведе от април до юни в София като завърши с полагането на изпит.
Обучението включваше 100 часа теория и 200 часа практически занимания. При успешното полагане на финалния изпит кандидатите получават сертификат за професионална квалификация от Админ Софт, 5 от тях бяха наети за срок от една година в „Маркет Тренд”.
„Изключително сме доволни от съвместния си проект с Админ Софт“, коментираха от Маркет Тренд ООД. „Компанията подходи сериозно към проекта, което доведе и до успешното му реализиране. Считаме, че обучението е било полезно за безработните лица, които успяват да усвоят нови умения.“

Програма BG 2006/018-343.10.01 – “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”
Проект
„Разширяване дейността на „МАРКЕТ ТРЕНД” ООД чрез развитие на човешките ресурси и инвестиция в дигитални технологии”