Възложител: Министерство на образованието и науката
Име на изпълни­тел: АдминСофт ЕООД

В рамките на изпълнението на договора, екипът на АдминСофт ЕООД предостави следните услуги:

  • Надграждане на съществуващата Информационна система на образованието с модул за он-лайн събиране и обработка на данните от Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а с възможност за подаване на данните с електронен подпис и прикачане на допълнителни документи.
  • Надграждане на Информационната система на образованието с модул за он-лайн съгласуване на Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а от Регионалните инспекторати по образованието, предоставящ възможност за приемане на данните, извършване на автоматизирани проверки за качеството на данните, цялостно съгласуване с електронен подпис и издаване на Удостоверения.
  • Достъп на експертите от РИО, МОН и други администрации до стандартни предефинирани справки по основни статистически показатели.
  • Съпътстващо обучение на експерти от МОН и РИО за работа с новоразработените модули