Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта
Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД

Предоставени услуги в рамките на договора:

  • Ежеседмична профилактична поддръжка на системата: профайлинг, анализ на лог-файловете за отстраняване на евентуални проблеми при функционирането на системата;
  • Отстраняване на възникнали технически проблеми в изпълнението на програмния код на модулите;
  • Актуализиране / настройване на софтуера в резултат от настъпилите промени;
  • Съдействие в работата на потребителите, работещи със системата.