Име на възложител/ клиент: Агенция по заетостта
Име на изпълни­теля: АдминСофт ЕООД

В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с:

  • Анализ на изискванията и проектирането на модул за „Въвеждане на данни за дистанционно обучение в Платформата за електронно попълване на документи от доставчици на обучения по ОПРЧР”.
  • Разработка и внедряване на софтуер за доставчиците на обучение
  • Разработка и внедряване на софтуер за експертите от АЗ и ДБТ
  • Обучение на потребителите – експерти от АЗ/ДБТ и доставчици на обучение