Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката
Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД
Описание: Настоящият регистър съдържа информация за издадените удостоверения за проведено обучение и сканирани копия на удостоверенията.

Извършените дейности включват:

  • Разработване на уеб-базиран „Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина“, интегриран в Информационната система на образованието.
  • Разработване на уеб-базиран интерфейс за училищата
  • Разработване на уеб-базиран интерфейс за нуждите на експертите от МОН и ПИО на МОН
  • Обучение на експерти за работа с Регистъра