Разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управлението във ВТУ – създаване на подсистеми: „Регистър на научните прояви“, „Регистър на проектната дейност“ и „Регистър на издателската дейност“

Име на възложител/клиент: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Име на изпълнителя: АдминСофт ЕООД

Предоставени услуги в рамките на договора:

  • Анализ на данните, използвани от университетските системи и изисквани от външни организации и институции
  • Разработване на Интегрирана управленска информационна система за повишаване качеството на управлението във ВТУ – създаване на подсистеми: „Регистър на научните прояви“, „Регистър на проектната дейност“ и „Регистър на издателската дейност“;
  • Извършване на анализ на функциите, които е необходимо да се добавят към подсистема „Алумни“
  • Обучение на потребителите на разработените системи