Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката
Име на изпълнителя: Консорциум „Партньори за ефективно професионално образование“ с партньор – АдминСофт ЕООД

В рамките на договора, партньорът в Консорциума – «АдминСофт» ЕООД е извършил следните дейности:

  • Участие в разработване на анализ за ефективността на съществуващото състояние на системата за професионално образование
  • Участие в разработване на система от индикатори и показатели за измерване ефективността на професионалното образование
  • Разработване на модел и инструментариум за изграждане на Единна система за управление на професионалното образование (ЕСУПО).
  • Участие в разработването на уеб-базирана платформа на основата на индикатори и показатели за измерване ефективността на професионалното образование.
  • Участие в изготвяне на анализ за ефективността на професионалните гимназии, с отчитане на спецификите на всяка секторна мрежа.