Надграждане на Интегрираната информационна система на Националната агенция за професионално образование и обучение

Проектът „Интегриране и разширяване: Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система, както и за облекчаване на административните процедури при прилагане на регулаторните режими за лицензиране и подаване на информация за дейността“ се провежда в изпълнение на Проект „Повишаване капацитета…