Изпълнение на дейности по инспектиране по проект BG051PO001-3.2.05 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

АдминСофт е подизпълнител на дейности по инспектиране по проект „BG051PO001-3.2.05 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ Име на възложител/клиент: Министерство на образованието и науката Име на изпълнителя: Консорциум АСФП с партньор – АдминСофт ЕООД В рамките на изпълнението на договора екипът на АдминСофт ЕООД предостави услуги, свързани с: Анализ на заложената система от критерии и индикатори…