Професионална компетентност и адаптивност на персонала – гаранция за качеството на учебниците на издателство „Просвета – София“ АД

АдминСофт ЕООД e партньор по проект “Професионална компетентност и адаптивност на персонала – гаранция за качеството на учебниците на издателство “Просвета – София” АД”. Проектът се изпълнява съгласно Договор ESF 2102-01-01021 от 24.02.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.1-02: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, междуАгенцията по заетостта и Издателство…

Разширяване дейността на „МАРКЕТ ТРЕНД” ООД чрез развитие на човешките ресурси и инвестиция в дигитални технологии

„АдминСофт“ ЕООД приключи успешно проект за обучение на безработни лица за графичен дизайнер. Маркет Тренд ООД осъществи проект по програма ФАР 2006 София, 1 юли 2009 година 10 безработни преминаха успешно през платен стаж на обучение по професията „Графичен дизайнер”, съобщиха от Маркет Тренд ООД, издател на сп. „Образование и специализация в чужбина”. Компанията е…