АдминПлюс – Модул „Училищна документация“ е онлайн решение за бързо, лесно и удобно създаване на училищни документи.

Модулът съдържа над 650 документа и е структуриран в три основни раздела:

 • Учебна дейност – документи, необходими за планиране и организация на дейността на училището и за осъществяване на ефективен образователен процес.
 • Административно-стопанска дейност – примерни документи, подпомагащи административната и контролната дейност на директора и неговия екип.
 • Трудово-правни документи – примерни варианти на най-често използваните документи при сключване и прекратяване на трудови договори, длъжностни характеристики и др.

Предимства на модул „Училищна документация“:

 • Интеграция с ИС АдминПро/АдминПлюс – данните за училището, персонала и учениците се зареждат автоматично от ИС АдминПро/АдминПлюс, за да пестите време за ръчното им въвеждане.
 • Онлайн среда – над 650 документа са на Ваше разположение в онлайн среда по всяко време и от всеки компютър.
 • Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да намерите документа, който Ви е необходим.
 • Помощни текстове – помощни текстове Ви насочват в правилното попълване на необходимия документ.
 • Експорт в WORD – всеки документ може да прехвърлите в WORD формат и да коригирате и допълните според спецификите на Вашето училище.
 • Експорт в PDF – създавате архив на всички издадени документи в училището, като ги съхранявате в PDF формат на Вашия компютър.
 • Принтиране – принтирате в неограничен брой копия всеки формуляр.

Модулът е съвместна разработка сРААБЕ България

АдминПлюс – Модул „Документация за детската градина“ “ Ви осигурява бързо, лесно и удобно администриране но документи в онлайн среда.

Модулът съдържа над 500 документа и е структуриран в три основни раздела:

 • Организация на дейността – документи, необходими за правилното планиране и регламентиране на дейността на детската градина.
 • Управление – примерни документи, подпомагащи административната и контролната дейност на директора и неговия екип.
 • Трудово-правни документи – документи, използвани при сключване и прекратяване на трудови договори, заявления и заповеди, удължаване на работното време и допълнителни възнаграждения.

Предимства на модул „Документация за детската градина“:

 • Интеграция с ИС АдминДГ/АдминПлюс – данните за детската градина, персонала и децата се зареждат автоматично от ИС АдминДГ/АдминПлюс, за да пестите време за ръчното им въвеждане.
 • Онлайн среда – над 500 документа са на Ваше разположение в онлайн среда по всяко време и от всеки компютър.
 • Бързо търсене – търсачката Ви помага бързо да намерите документа, който Ви е необходим.
 • Помощни текстове – помощни текстове Ви насочват в правилното попълване на необходимия документ.
 • Експорт в WORD – всеки документ може да прехвърлите в WORD формат и да коригирате и допълните според спецификите на Вашата детска градина.
 • Експорт в PDF – създавате архив на всички издадени документи в детската градина, като ги съхранявате в PDF формат на Вашия компютър.
 • Принтиране – принтирате в неограничен брой копия всеки формуляр.

Модулът е съвместна разработка с РААБЕ България