Системата дава възможност за въвеждане на данните и съставяне на произволни справки и списъци за курсистите, както и за отпечатване на документите за професионално образование и обучение – Удостоверение за професионално обучение (ном.номер 3-37) и Свидетелство за професионална квалификация (ном.номер 3-54) – оригинал и дубликат.

ЦПО ползват ИС АдминПро на базата на договор за абонаментна поддръжка и актуализация с АдминСофт ЕООД. Договорът е една година, считано от датата на сключването му.