Седмично разписание – ASC TimeTables

Asc Time Tables е един от най-успешните софтуерни продукти за създаване на седмично разписание, ползван от над 150 хиляди училища от 173 държави.

Програмата предоставя възможност за лесно въвеждане на всички предмети, класове, кабинети и учители, създаване на групи от класове по видове, благодарение на което няколко класа може да бъдат обединявани в един урок, или включването на повече учители в един урок. ASC TimeTables генерира автоматично, за няколко минути, пълни разписания, които отговарят на предварително въведени критерии. Програмата проверява въведените дании, има пълно интегриране и интуитивен контрол.