Седмично разписание – ASC TimeTables

Asc Time Tables е един от най-успешните софтуерни продукти за създаване на седмично разписание, ползван от над 150 хиляди училища от 173 държави.

Програмата предоставя възможност за лесно въвеждане на всички предмети, класове, кабинети и учители, създаване на групи от класове по видове, благодарение на което няколко класа може да бъдат обединявани в един урок, или включването на повече учители в един урок. ASC TimeTables генерира автоматично, за няколко минути, пълни разписания, които отговарят на предварително въведени критерии. Програмата проверява въведените дании, има пълно интегриране и интуитивен контрол.

Онлайн платформа за споделяне на учебни материали – The Camp

The Camp има свобода за учене. Продуктът има широка гама от онлайн източници, съчетани с голямо количество книги, курсове и събития. Тук могат да се обсъждат идеи и да се споделят занятия.