АдминПлюс – модул “Съставяне на седмично разписание” дава възможност за автоматизирано съставяне на седмично разписание чрез интегрирания към платформата АдминПлюс софтуер „aSc Седмично разписание“, разработен от водещата в световен мащаб компания в областта – aSc Applied Software Consultants.

Предимства на софтуер „aSc Седмично разписание“:

  • Интеграция с ИС АдминПро/АдминПлюс – Предметите, учебните часове, класовете, групите и учителите прехвърляте автоматично от ИС АдминПро/АдминПлюс.
  • Интеграция с електронен дневник АдминПлюс – Готовото седмично разписание прехвърляте автоматично в електронен дневник АдминПлюс.
  • Автоматичен генератор – автоматичният генератор ще Ви предложи най-доброто седмично разписание, което не само ще отговаря на Вашите критерии, но и ще се хареса на учителите и учениците.
  • Многообразие от функции – Във Вашето училище имате: класове, които са разделени на групи; групи, които трябва да имат часове по едно и също време; блок часове; часове с различна продължителност; часове, които трябва да са в точно определен ден и час; часове, които трябва винаги да са първи или последни; двама преподаватели, които трябва да влязат в един час; учители, които не могат да имат часове всеки ден; само един физкултурен салон, в който често се налага да влизат два класа едновременно… Всички тези въпроси имат решение с „aSc Седмично разписание“.
  • Варианти на седмично разписание – В повечето училища седмичното разписание на учебните часове е различно за първия и втория учебен срок или се изготвя в два седмични варианта, които се редуват. В някои училища учат на две смени, а в други имат целодневна организация на учебния ден. Какъвто и подход да сте избрали за Вашето училище, софтуерът Ви позволява надеждно и лесно да управлявате и тази специфика.
  • Ръчни корекции – Чрез ръчно преместване на часовете може да изчистите и пригодите до най-малката подробност Вашето разписание и да реагирате бързо в случай на налагащи се промени.
  • Печат – Може да принтирате както в черно-бял, така и в цветен вариант каквато справка поискате – разписание за конкретен учител, разписание по класове, разписание по класни стаи, общо разписание и др. Трябва да представите в РЗИ готовото разписание с пълните наименования на учебните предмети и без имената на учителите. Готови сте само с няколко клика!
  • Експорт – Може да прехвърляте разписанието в EXCEL, PDF или HTML формат.

Повече информация за софтуер„aSc Седмично разписание“може да намерите на: www.asc.raabebg.com

Модулът се разработва в партньорство сРААБЕ България