АдминПлюс е уеб базирана платформа, състояща се от функционално отделени модули, обслужващи училищната администрация. Всеки модул е насочен към определена част от училищния процес и има за цел да обедини усилията на администрация, учители и ученици, в изгражането и налагането на модерен образователен стандарт на работа, съобразен с изискванията на закона.
Акцентът за 2016 година в нея е изработването на училищна документация в електронен вид, която цели да подпомогне, училищната администрация. Така работещите в нея имат възможност да работят с голям набор от документи по-бързо и точно, като допускането на грешки или невъзможността им за корекция е сведена до минимум.  В съответствие с внедрените политики и стандарти във АдминСофт, този модул продължава всекидневно своето развитие, като при него вървим ръка за ръка със своите клиенти и партньори. Постепенно ще бъдат внедрени и развити и останалите модули, които са свързани с комуникация, публикуване на графици и съобщения между всички страни, участващи в учебния процес.