video-asoft-bg
video.adminsoft.bg е платформа за дистанционно обучение, собственост на АдминСофт, която предлага на потребителите участия в уебинари на живо, както и библиотека с материали на запис.

Достъпът до платформата е организират в три групи:

  • Съдържание с отворен достъп

  • Еднократно съдържание, достъпно за определена група потребители

  • Годишен договор за достъп до съдържанието на тема АдминПро

АдминСофт ЕООД предлага разработване на Интернет платформи по поръчка на клиента.