ABOUT US   AdminSoft - Sofia, Bulgaria, is a software development and data analysis company, operating in the field of education, training and social systems. AdminSoft specialises in system analysis and development, design, implementation and support of integrated information systems for management and administration databases.B. MORE INFO
Ноември 2015   АдминСофт представя свои продукти на изложениетоBett Asia Leadership Summit 2015 - най-големия форум за информационни услуги в образованието в Азия. Повече информация
Ноември 2015   АдминСофт участва в проучване за развитие на качествено образование в българското училище чрез използването на новите технологии и подобряването на материалната база, което се провежда от изследователски екип на Фондация „Америка за България“ и Институт „Отворено общество” сред 250 училища в страната. Вход в платформата
Ноември 2015   Екип на АдминСофт взе участие в работна среща на директори на училища и детски градини от регион Плевен, която се проведе на 4 и 5 ноември 2015 год. в гр. Трявна. На срещата бяха представени накои допълнителни възможности при използване на ИС АдминПро.
Септември 2015   От 7 до 9 септември 2015 год. в гр. Габрово ще се проведе обучение на експерти "Информационно осигуряване" и "Анализ на информация" от РИО за работа с новоразработения модул за он-лайн подаване и съгласуване на данните от Списък-образец № 1, 2 и 1а. Вход в платформата
Септември 2015   На 4 септември 2015 год. в СОК "Камчия" по време на националната среща на началниците на Регионалните инспекторати по образованието ще бъде представен новоразработения модул за он-лайн подаване и съгласуване на данните от Списък-образец № 1, 2 и 1а. Вход в платформата


 


АдминСофт: интегрирани информационни системи за образованието; разработка на софтуерната платформа на Информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката, и Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение

АдминСофт: платформи за електронно обучение и електронно учебно съдържание

АдминСофт: информационна система за училищна администрация АдминПро

Център за професионално обучение АдминСофт: Вход в платформата за електронно обучение

Ползвани технологии:

  • OS: Windows 2003 server, FreeBSD, Linux
  • SQL Server 2008, MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS .NET, ASP, PHP, Java, Java script, C#, Delphi, C++, MFC C++, Interbase, Firebird
  • Rich Internet Applications, базирани на cnxFuria Content Server & cnxWhirlwind AJAX JSON GUI – съвместен проект с conquex

В периода м. август - м. октомври 2015 год. АдминСофт работи по проект „Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни“, който включва разработване на модули за он-лайн събиране и обработка на данните от Списък – образец № 1, Списък – образец № 2 и Списък – образец № 1а и он-лайн съгласуване от Регионалните инспекторати по образованието, както и модули за изготвяне на стандартни предефинирани справки по основни статистически показатели.

Видеоматериали за работа с новоразработените модули можете да намерите в раздел "Библиотека" в платформата за електронно обучение

В рамките на разработването и поддържането на Информационната система на НАПОО, АдминСофт разработва нов модул за он-лайн заявяване и отчитане на документите от задължителната документация, които се водят и издават от ЦПО.

Модулът ще дава възможност на ЦПО да заявяват необходимите документи по електронен път и да разпечатват автоматично генерирано копие на одобрената заявка, след което да въведат в системата информация за получените документи.

Очаква се модулът да започне да функционира до края на м. ноември 2015 год.

 

© 1998-2015 by AdminSoft.bg
All Rights Reserved.